அறிஞர் அண்ணா


"கண்டனத்தைத் தாங்கிக் கொள்ளும் திடமனம் இல்லையென்றால், கடமையை நிறைவேற்றமுடியாது..."
● 
- அறிஞர் அண்ணா


Che Quvera - சே குவேராவின் பொன்மொழி


நான் சாகடிக்கப் படலாம்.. ஆனால் ஒரு போதும் நான் தோற்கடிக்கப் படமாட்டேன் !

Che Guvera

FB PAGE UPDATES @ : LovelyQuote4u


Sachin's Wisdom

When people throw stones at You , You turn them into milestones


Way to succeed

எழுவதும், ஓடுவதும் , தடுமாறி விழும் போது பாடம் கற்றுத் தெளிவதும் தான் வெற்றிக்கான வழிமுறைகள் !


சிரிப்பு - வலிகளின் அருமருந்து