அறிஞர் அண்ணா


"கண்டனத்தைத் தாங்கிக் கொள்ளும் திடமனம் இல்லையென்றால், கடமையை நிறைவேற்றமுடியாது..."
● 
- அறிஞர் அண்ணா


0 comments:

Post a Comment