கோபம்


கோபம் 
மனதின்
மாபெரும்
ஊனம்.
- பிரபாகரன் சேரவஞ்சி
0 comments:

Post a Comment