காதல்..நனைந்துகொண்டே இருக்கிறேன்..
பொழிந்துகொண்டே இருக்கிறாய்...
காதல்..
சம்யுக்தா வர்ஷினி @ Facebook 0 comments:

Post a Comment