மாவீரன் நெப்போலியன்


என்னிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நான் வெற்றியடைய என் நம்பிக்கை மட்டும் எனக்கு போதும்.

-மாவீரன் நெப்போலியன்.

●:: LovelyQuote4u ::●


0 comments:

Post a Comment