அறிவு மௌனத்தைக் கற்றுத் தரும் ; அன்பு பேசக் கற்றுத் தரும்

அறிவு மௌனத்தைக் கற்றுத் தரும் ; அன்பு பேசக் கற்றுத் தரும் - ரிக்டர் 

0 comments:

Post a Comment