எல்லா வலிகளையும் தீர்க்கும் மருந்துJoin us @ ● LovelyQuote4u ● and share other Quote covers at our official websitewww.lovelyquote4u.blogspot.in

எல்லா வலிகளையும் தீர்க்கும் மருந்து - உப்புத்தண்ணீர் - வியர்வை, கண்ணீர் , கடல் !
( ( குதிச்சுர்ரா கைப்புள்ள ):) :) :) )

● The cure For Anything is tha Salt Water : Swear, Tears or the Sea - Isak Dinesan
( Quote Via : Weheartit )0 comments:

Post a Comment