அவனும் அவளும்

♥ 
ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்த ஆப்பிளின் மீது அவனும் அவளும் வைத்த காதலால் உருவானது ! 
 

0 comments:

Post a Comment