கனிவான வார்த்தைகளையாவது பேசுங்கள்

பிறர்க்கு கொடுப்பதற்கு எதுவும் இல்லையெனில் கனிவான வார்த்தைகளையாவது பேசுங்கள் ! 


0 comments:

Post a Comment